Regulamin Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Regulamin Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA”
poniedziałek, 1 października 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Obraz „Rozbrajanie Niemców w Warszawie”, mal. Stanisław Bagiński. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego

1. Organizatorem Konkursu  „POLSKA NIEPODLEGŁA” jest II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
2. Celem Konkursu jest:
   - uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
   - pogłębianie wiedzy historycznej
   - kształtowanie patriotyzmu poprzez ukazanie  okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  budowy własnego państwa
   - zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości
   - rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z źródłem historycznym.
3. W konkursie biorą udział uczniowie klas I i II oraz   zainteresowani  uczniowie klas trzecich. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić inni uczniowie szkół powiatu bielskiego.
4. Konkurs obejmuje wydarzenia lat 1914-1921 z zakresu historii powszechnej jak i historii Polski.
5. Konkurs ma charakter dwuczęściowy
   - etap pierwszy polega na odpowiedzi na pytanie testowe zamknięte
   - do etapu drugiego kwalifikuje się 30 osób z najlepszym wynikiem  z testu. Przy takiej samej ilości punktów decydują odpowiedzi na pytania najtrudniejsze, czyli  w kolejności pierwsze w teście.
   - etap drugi zrealizowany będzie w formie Kahoota, wykorzystane zostaną zadania zawierające ilustracje, zdjęcia i inne źródła z w/w okresu.
6. O zwycięstwie w konkursie decydują wyniki Kahoota.                                                        
7. Konkurs przeprowadza Jury w składzie:

  • Andrzej Stepaniuk  - przewodniczący
  • Włodzimierz Wawulski – członek
  • Walery Skrundź - członek

8. Etap I zostanie przeprowadzony 11 października, etap II w drugim tygodniu listopada.
9. Osoby zakwalifikowane do etapu drugiego otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody  rzeczowe.Wstecz