Dzień Edukacji Narodowej 2018 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Dzień Edukacji Narodowej 2018
sobota, 13 października 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Uroczystości  

Fot. Aleksandra Zinkiewicz

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w szkołach i instytucjach związanych z oświatą. W tym roku to Święto wypadło w niedzielę, dlatego w naszej szkole uroczystości odbyły się 12 października 2018 r. i były okazją do nagrodzania wyróżniających się nauczycieli
Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Andrzej Stepaniuk, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
W części artystycznej  uczniowie z  klas II-gich pod kierunkiem pani Katarzyny Ignatiuk i pana Walerego Skrundza, tańcem, śpiewem, wierszami oraz skeczami wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.
Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

Karolina KadłubowskaWstecz