Matura 2010 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Arkusze egzaminacyjne

Język polski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Matematyka

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język Angielski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - transkrypcja [pdf]

poziom rozszerzony - część I [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II [pdf]
poziom rozszerzony - transkrypcja [pdf]

Wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Historia sztuki

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Biologia

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Historia muzyki

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - przykłady nutowe [pdf]

Język niemiecki

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - transkrypcja [pdf]

poziom rozszerzony - część I [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II [pdf]
poziom rozszerzony - transkrypcja [pdf]

Język hiszpański

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - transkrypcja [pdf]

poziom rozszerzony - część I [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II [pdf]
poziom rozszerzony - transkrypcja [pdf]

Geografia

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]
mapa [pdf]

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język rosyjski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - transkrypcja [pdf]

poziom rozszerzony - część I [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II [pdf]
poziom rozszerzony - transkrypcja [pdf]

Historia

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Chemia

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Informatyka

poziom podstawowy - część I[pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - część II[pdf]
dane[rar]

poziom rozszerzony - część I[pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II[pdf]
dane[rar]

Język łaciński i kultura antyczna

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język francuski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - transkrypcja [pdf]

poziom rozszerzony - część I [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II [pdf]
poziom rozszerzony - transkrypcja [pdf]

Fizyka

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Filozofia

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język białoruski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język kaszubski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język litewski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język ukraiński

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony [pdf] klucz [pdf]

Język włoski

poziom podstawowy [pdf] klucz [pdf]
poziom podstawowy - transkrypcja [pdf]

poziom rozszerzony - część I [pdf] klucz [pdf]
poziom rozszerzony - część II [pdf]
poziom rozszerzony - transkrypcja [pdf]